ROMAN

     Babyville - Jane Green                                   Bez dlake na jeziku - Jane Green

     Cijena: 7 €                                                     Cijena: 7 €  

                               

 

    Iznenadni uspjeh - Lisa Jewell                        Plod strasti - Karel Glastra van Loon

    Cijena: 10 €                                                     Cijena: 6 €

                                   

 

     Okrznuta ljubavlju - Tara Heawey                  Sanjari - Gilbert Adair

     Cijena: 6 €                                                     Cijena: 6 €  / 40 Kn 

                                

 

     Ljubav se ne kupuje - Francesca Clementis     Ženski kupe - Anita Nair

     Cijena: 8 €                                                     Cijena: 6 €

                               

 

     Tulipanska groznica - Deborah Moggach        Zaboravite da ste imali kćer - Sandra Gregory   

     Cijena: 7 €                                                     Cijena: 8 € 

                               

 

    Sinovi sudbine - Jefrey Archer                         Snovi o zabranjenom - 

    Cijena: 10 €                                                    Cijena: 6 € 

                               

    

 

     Kako biti velika ljubavnica - Lou Paget          Djevojka "O" - Pauline Réage

     Cijena: 7 €                                                     Cijena: 6 €

                               

     

     Seksualni život Catherine M.                        Savršeni alibi - Jane Wenhams Jones

     Catherine Millet  

     Cijena: 7 €                                                   Cijena: 7 €

                              

 

     Posjetitelj - Lee Child                                   Potezna mina - Lee Child 

     Cijena: 10 €                                                 Cijena: 10 €

                              

 

    Velo misto 1 - Miljenko Smoje                        Velo misto 2 - Miljenko Smoje

    Cijena: 8 €                                                    Cijena: 8 €

                              

    

 

    Kronika o našem malom mistu                    Libar Miljenka Smoje

    Miljenko Smoje                                              Broj stranica: 362

    Cijena: 8 €                                                   Cijena: 9 €

                             

    

     Dnevnik jednog penzionera - M. Smoje      Pasje novelete - Miljenko Smoje

     Cijena: 9,50 €                                           Cijena: 6 €  

                             

     

    Dalmatinska pisma - Miljenko Smoje

    Cijena: 8 €

                     

 

     Lopoč - Susanna Jones                                 Klub sretnih žena - Amy Tan

     Cijena: 6                                                      Cijena: 

                            

 

     Ljubavni trokut - Suzana Jones                   Plavi pokrivač - Raj Kamal Jha

     Cijena: 6 €n                                                Cijena: 6 €

                            

  

     Ljetnikovac - James Patterson                     Suzannin dnevnik za Nicholasa -James Patterson

     Cijena: 6 €                                                 Cijena: 6 €

                            

 

    Dan nade - Gareth O'Callaghan                   

    Cijena: 6 €                                               

                        

 

   Sushi za početnike - Marian Keys                 Prorok - Kahlil Gibran 

   Cijena: 10 €                                                 Cijena: 5 €

                           

 

  Prorokov vrt - Kahlil Gibran                           Slomljena krila - Kahlil Gibran

  Cijena: 5 €                                                    Cijena: 5 €

                             

 

 Vernon Bog Little                                          Sedam sunčanih dana

 DBC Pierre                                                     Chris Manby

 Cijena: 6 €                                                    Cijena: 7 €