LITERATURA ZA DJECU

   Slovarica - Brojanka - Bojam i učim     Radni listovi

   Cijena: 30 Kn                                          Cijena: 20 Kn

                     

 

   Brojanka Medo i Labirinti                     Bojanka Miš i Bojam i učim  

   Cijena: 20 Kn                                          Cijena: 20 Kn 

                     

 

   Bojanka Morske životinje                     JULES VERNE - Najveće avanture

   Cijena: 20 Kn                                          Cijena: 20 Kn

                      

 

   Za princeze                                           20.000 milja pod morem                  

   Cijena: 20 Kn                                          Jules Verne - Cijena: 30 Kn                                      

                                     

 

  Božićna bojanka                                        Uskrsna bojanka

  Cijena: 20 Kn                                              Cijena: 20 Kn

                                               

 

 

 Podzemni grad - Jeles Verne                     Putovanje u središte Zemlje - Jules Verne

 knjiga - 216 str                                          knjiga - 352 str

 Cijena: 40 Kn                                             Cijena: 60 Kn

                       

 

 Put oko svijeta u 80 dana - Jules Verne     Putovanje na kometu - Jules Verne

 knjiga - 304 str                                           knjiga - 382 str

 Cijena: 60 Kn                                              Cijena: 60 Kn

                                     

 

 20.000 milja pod morem - Jules Verne       Pet tjedana u balonu - Jules Verne 

 knjiga                                                         knjiga

 Cijena: 40 Kn                                              Cijena: 40 Kn - 208 str

                                          

 

 Crni ljepotan - Anna Sewell                                      

 Cijena: 30 Kn