ROMAN

     Babyville - Jane Green                                   Bez dlake na jeziku - Jane Green

     Cijena: 40 Kn                                                 Cijena: 40 Kn

                               

 

    Iznenadni uspjeh - Lisa Jewell                        Plod strasti - Karel Glastra van Loon

    Cijena: 40 Kn                                                  Cijena: 30 Kn

                                   

 

     Okrznuta ljubavlju - Tara Heawey                   Sanjari - Gilbert Adair

     Cijena: 40 Kn                                                   Cijena: 40 Kn 

                                  

 

     Ljubav se ne kupuje - Francesca Clementis      Ženski kupe

     Cijena: 40 Kn                                                   Cijena: 40 Kn

                                 

 

     Tulipanska groznica - Deborah Moggach        Zaboravite da ste imali kćer -   

     Cijena: 40 Kn                                                  Cijena: 40 Kn

                               

 

    Sinovi sudbine - Jefrey Archer                         Snovi o zabranjenom - 

    Cijena: 70 Kn                                                   Cijena: 40 Kn 

                               

    

 

     Kako biti velika ljubavnica - Lou Paget          Djevojka "O" - Pauline Réage

     Cijena: 40 Kn                                                  Cijena: 40 Kn

                               

     

     Seksualni život Catherine M.                        Savršeni alibi - Jane Wenhams Jones

     Catherine Millet  

     Cijena: 40 Kn                                                Cijena: 40 Kn 

                              

 

     Posjetitelj - Lee Child                                    Potezna mina - Lee Child 

     Cijena: 70 Kn                                                 Cijena: 70 Kn

                               

 

    Velo misto 1 - Miljenko Smoje                         Velo misto 2 - Miljenko Smoje

    Cijena: 40 Kn                                                  Cijena: 40 Kn

                              

    

 

    Kronika o našem malom mistu                    Libar Miljenka Smoje

    Miljenko Smoje                                              Broj stranica: 362

    Cijena: 40 Kn                                                Cijena: 60 Kn 

                             

    

     Dnevnik jednog penzionera - M. Smoje      Pasje novelete - Miljenko Smoje

     Cijena: 60 Kn                                               Cijena: 30 Kn   

                             

     

     Piccolo paese - Miljenko Smoje                    Dalmatinska pisma - Miljenko Smoje

     Cijena: 30 Kn                                               Cijena: 40 Kn

                                                

 

     Lopoč - Susanna Jones                                   Klub sretnih žena - Amy Tan

     Cijena: 40 Kn                                                 Cijena: 40 Kn 

                               

 

     Ljubavni trokut - Suzana Jones                      Plavi pokrivač - Raj Kamal Jha

     Cijena: 40 Kn                                                  Cijena: 40 Kn 

                                

  

     Ljetnikovac - James Patterson                        Suzannin dnevnik za Nicholasa -James Patterson

     Cijena: 30 Kn                                                  Cijena: 40 Kn

                               

 

    Dan nade - Gareth O'Callaghan                        Indijansko ljeto - Rosie Kugli

    Cijena: 40 Kn                                                  Cijena: 30 Kn

                              

 

   Sushi za početnike - Marian Keys                       Prorok - Kahlil Gibran 

   Cijena: 60 Kn                                                      Cijena: 30 Kn 

                             

 

  Prorokov vrt - Kahlil Gibran                            Slomljena krila - Kahlil Gibran

  Cijena: 30 Kn                                                  Cijena: 30 Kn

                               

 

 Vernon Bog Little                                            Sedam sunčanih dana

 DBC Pierre                                                       Chris Manby

 Cijena: 30 Kn                                                   Cijena: 40 Kn